Üyelik Sözleşmesi

Taraflar
İşbu üyelik sözleşmesi, www.Sarostatil.com internet adresinde yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar ile Sarostatil.com arasında, üye kayıt aşamasında yapılmıştır. Kullanıcılar, Sarostatil.com'a üye olmak kaydıyla bu sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğini bütünü ile anladıklarını ve bütün hükümlerini kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler. Sarostatil.com, değiştirilen maddeleri Sarostatil.com'daki duyuru panosunda yayınlamak kaydıyla, üyelik sözleşmesi'ni tek taraflı değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. Yapılan tüm değişiklikler duyuru panosunda ilan edildikten 7 gün sonra geçerlilik kazanır.

Kullanım ve Üyelik Şartları
Sarostatil.com'da alım satım yapabilme yetkisi, sadece Sarostatil.com ile hukuken bağlayıcı üyelik sözleşmesi'ni Sarostatil.com'a üye olmak kaydıyla onaylayan kullanıcılar'da bulunmaktadır. Üye olmak için onbeş yaşından büyük olmak, Sarostatil.com tarafından istenen kimlik bilgilerini eksiksiz olarak sunmak yeterlidir. Onbeş yaşından büyük olmayan kişiler hizmetlerden faydalanamaz. Ayrıca, Sarostatil.com tarafından, kullanıcıların uyması gereken kurallara uymayarak geçici olarak uzaklaştırılmış veya süresiz yasaklanmış kullanıcılar da yine hizmetlerden faydalanamazlar.

Ücretler
Sarostatil.com üyesi olmak ve/veya sergilenen ürünlere teklif vermek ücretsizdir. Sarostatil.com, listeleme ve komisyon ücretlerini duyuru panosunda ilan edecektir. Ücretlerdeki değişiklikler, duyuru panosunda ilan edildikten 7 gün sonra geçerlilik kazanır. Bu 7 günlük süre içinde eski şartlar geçerli olur. Ücretlendirme politikalarında, tanıtım veya kullanımı teşvik amaçlı geçici değişiklikler yapılması durumunda, söz konusu değişiklikler duyuru panosunda ilan edildikleri günden itibaren geçerlilik kazanır. Örneğin, kısa süreli promosyonlar gibi. Aksi belirtilmediği takdirde, Sarostatil.com'daki hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. Kullanıcılar, Sarostatil.com'da gerçekleştirdikleri ticaretten, alım satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSBV, KDV, vergi, pul, harç vs. ödemeleri ilgili kurumlara açık artırmaların tamamlanmasını müteakip yapmayı kabul ederler.

Şirketin Görev ve Sorumlulukları

Genel Bilgiler
Sarostatil.com, satıcı'ların ürünlerini sergiledikleri, ve alıcı'ların ürünlere teklif vermek suretiyle satın almaya çalıştıkları bir sanal pazar yeridir. Sarostatil.com sadece bu pazar yerinin yöneticisidir. Alıcı ve satıcı arasındaki hiçbir işlemde, Sarostatil.com'un ayrıca taraf olduğu özel anlaşmalar hariç, hukuki sorumluluğu yoktur.

Ticaret Güvenliği
Sarostatil.com, Sarostatil.com'a kayıtlı kullanıcılarının temin ettikleri bilgilerin doğruluğu konusunda herhangi bir teminat veya garanti vermez. Sadece kullanıcılar arası karşılıklı güveni artırma amacıyla, tamamen kullanıcılar'ın inisiyatifine dayalı kullanıcı profili adı altında bir değerlendirme ve puanlama sistemi kurulmuştur. Sarostatil.com hiçbir şart altında kullanıcı profili bilgilerinin alıcı ve/veya satıcılar tarafından kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek maddi, manevi zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar arası gerçekleşecek ticaretin nihai her türlü hukukî ve malî yükümlülüğü sadece ve sadece ticarete taraf kullanıcılar'a aittir. Sarostatil.com hiçbir şart altında gerçekleşen ticarete taraf değildir. Sergilenen ürünün kalitesi, güvenirliliği veya yasallığı konusunda Sarostatil.com tarafından herhangi bir kontrol yapılmaz. Ayrıca sergilenen ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu veya tamlığı, Sarostatil.com garantisinde değildir. Sarostatil.com hiçbir şart altında eksik bilgiden dolayı hiçbir isim veya gerekçe altında sorumlu tutulamaz.

Anlaşmazlıklar
Sarostatil.com'da gerçekleşen işlemler ile Sarostatil.com'un doğrudan veya dolaylı bağlantısı olmaması nedeniyle, kullanıcı, Sarostatil.com'daki işlemler sonucu doğabilecek anlaşmazlıklar ve bu anlaşmazlıkların yol açacağı, bilinen veya bilinmeyen, şüpheli veya şüphesiz, ifşa edilmiş veya edilmemiş, iddia, talep ve/veya hasarlardan, Sarostatil.com, temsilcilerini ve çalışanlarını sorumlu tutmamayı, herhangi bir isim veya gerekçe altında tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yönelecek her türlü talepten muaf tutmayı Sarostatil.com'a üye olarak ve bu üyelik sözleşmesini onaylayarak peşinen kabul ve beyan eder.

Kullanıcıların uyması gereken kurallar
1) Kullanıcılar tarafından yazılan ve Sarostatil.com'da görüntülenen içerikte, ürün resimlerinde; adres, telefon numarası, söz konusu firma dışında bir firmanın isminin ve/veya ambleminin bulunması, reklamının yapılması, argo ve/veya siyasi kelime kullanılması yasaktır.
2) Sarostatil.com aracılığıyla yapılan alışverişlerde kullanıcıların Sarostatil.com'da belirttiği fiyatlar geçerlidir.
3) Sarostatil.com ortamında genel ahlak kurallarına aykırı, kişileri/kurumları küçük düşürücü, hakaret niteliğinde sözler kullanamazsınız.
4) Yayında olan ilan için yeni ilan oluşturulamaz.