Hakkında

EDİRNEDE ARICILIK
Edirne İli Arı Yetiştiricileri Birliğine kayıtlı tüm ilçelerimizde genel toplam 500 adet arıcı vardır.Ve arıcılarımızın toplam 35.000 fenni kovana sahiptirler.Birliğimize Kayıtlı olmayan yaklaşık 700 arıcı aile olduğuda tarım il müdürlüğü kayıtlarından görülmektedir.Buda Toplam 1.200 arıcı aile olduğunun göstergesidir..
Edirne İlinde 4.605 seper,42.537 fenni kovan toplam 47.142 kovan bulunmaktadır.
Ülkemizde yürütülen arıcılık politikaları sayesinde arıcı ve koloni sayıları artmış, bu artış üretime dönüşememiş, arıcıların gelirlerinin azalmasına neden olmuştur. Oysa emeği ve tüm yatırımı ile üretim sürecine katılan arıcıların yaşam standartlarının iyileştirilmesi devletin temel politikalarından olması gerekmektedir. Varolan yapı içinde arıcılıkta yeni istihdam olanaklarının yaratılması mümkün değildir. Zorlayıcı uygulamalar ve gıda güvenliği de kalite konularında olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Arıcılık işletmelerinin verimliliğinin artırılması ve sorunların çözümünü; insani çözümler, yapısal çözümler ve teknik çözümler şeklinde üç grupta toplamak olasıdır
İnsani çözüm konusunda örgütlenmeye önemli görevler düşmektedir. Organizasyon yöneticilerinin yönlendirme yetenekleri, yönetme kapasiteleri ve insani ilişkilerle ilgili sorunların çözümüne yaklaşımları ile birlik içindeki üye ve çalışanların deneyim ve alışkanlıkları verimliliğin artırılmasına yönelik adımların sonuç vermesine izin verir nitelikte olmalıdır.
Edirne arıcılığında teknik anlamda ve verimi artırmaya yönelik çabalar;
a.çevreyi iyileştirmeye yönelik çabalar
b.genotipi iyileştirmeye yönelik çabalar
c.ürün çeşitlendirme, pazarlama, örgütlenme,
olmak üzere üç grupta incelenebilir.
Oysa bu süreçte en fazla dikkat ve ağırlık koloni yönetimini iyileştirme çalışmalarına verilmiştir. Koloni yönetiminde öncelik ise çerçeveli kovan kullanımı başta olmak üzere temel petek, bal süzme makinesi ve ana arı ızgarası kullanımının yaygınlaşması ve oğul önleme, ana arı üretimi ve kullanımına yönelik yayım ve eğitim çalışmalarına verilmiştir. Bunlara ek olarak varroa parazitinin ülkede görüldüğü 70’li yılların sonunda bu zararlıya karşı topyekun mücadeleye yönelik çalışmalar uygulamaya sokulmuştur. Ancak çevre koşullarını iyileştirme çabaları koloni yönetimiyle sınırlı kalmış, nektar ve polen kaynaklarında meydana gelen olumsuzluklara karşı kolonileri daha fazla gezdirmekten başka çözüm bulunamamıştır.
Arıcılık gerek bal arılarının yaşam biçimi gerekse ürünlerinin hammaddelerinin doğrudan doğadan toplanmaları nedeniyle doğaya en bağımlı hayvancılık faaliyetidir. Modern arıcılıkta verim artışı başta iklim, bitki örtüsü ve dağılımı gibi doğal koşulların elverişli olması, çağdaş üretim yöntemleri, teknolojinin kullanımı ve genotipin iyileştirilmesi yoluyla gerçekleşebilir. Kaba bir değerlendirme ile koloniler arasında bal verimi bakımından ortaya çıkan farkların % 85’i çevre koşullarının, % 15’i ise genotipin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak, doğadaki nektar ve polen kaynaklarından yararlananlar yine arıların kendileridir. Doğadan yararlanma derecesi de arı kolonisinin kimi kalıtsal özelliklerine bağlıdır. Bunlar arasında ana arının yumurtlama düzeyi, işçi arıların nektar, polen, propolis toplama ve yavru yetiştirme etkinliği, oğul verme eğilimi, hastalık ve zararlılara direnç, savunma davranışları gibi özellikleri sayılabilir.

Bal Üretimini nasıl artıra biliriz.
1 Bal üreten bitki ve canlı türlerini koruyup sayılarını arttırarak.
2 Doğal yaşamın cevre kiriliği ve çölleşme gibi tehlikelerden koruyarak.
3 Su kaynaklarını verimli kullanarak.
4 Ballı bitkilerin üretim havzalarını genişleterek.
5 Arıcıların örgütlenerek cıkarlarını korumalarını sağlayarak.
6 Orman alanlarındaki basra böçeği mıktarını arttırması devlet poolitikası haline getirilmeli.
Ülkemizde ve Edirne Bölgesinde uygulanan Arıcılıkla ilgili yanlış politikalar:
Çambalı üretimi ile ilgili yanlış politikalar:
1 Ülkemizde malasef Orman bakanlığınin arıcıları koruma ile ilgili bir yasal düzenlem olmamasından dolayı ülkemizdeki basra böçekli orman alanları bilinçli bir şekilde yok edilmektedir.
Örnek veriçek olursak orman bakanlığı Amerikan kesim yöntemi ile basralı arazileri teker teker kesmektedir.Bunun yanında arıcıların basralı bölgelerde arıların konaklamasına izin vermemelerinden dolayı büyük sorunlar yaşanmaktadı.
Bu da ülke ekonomisine zaraz vermektedir.
2 Tarım Bakanlığının yanlış politikaları:
Tarım Bakanlığı arıların ölümüne sebep olan ilaçları kullanımını engellemediği için arıcılara büyük zararlar vermektedir.
Şöyleki;Yapılan araştırmalarda göstermiştirki doğadaki bir halkanın koparılması bitkilere zara vermektedir.Pamuk örnek alırsak Pamukda bal üreten böçekin öldürülmesi daha başka zararlı böçek türlerinin bitkide çoğalmasına neden olmaktadır.
Ayçiçekden örnek veriçek olursak;
Avrupada yasaklanmasına ramen bizde hala kullanılan bir ilaç arı ölümlerine neden olmuştur.Bitkinin zeğirli bal salgılaması ve bunun sonucunda arıların ölmesine neden olmuştur.
Alınacak Önlem ve Öneriler

1 Basralı bölgelerin çoğaltılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı ve basra böçeğinin aşılama metoduyla uygun bölgelerde yaygınlaştırılması sağlanmalı.
2 Arıcılar birliğinin kullanılmasını istemediği ilaç türlerinin kullanımı yasaklanmalı.
3 Orman bakanlığı bünyesindeki alanların arıcılık için uygun bölgelerle ilgili arıcıların konaklamalarının önündeki yasal engeller ortadan kaldırılmalı.
4 Konaklama masrafları ilgili konaklama bedeli arıcılar birlğinin belirlediği oranca uygulanmalı.

 
Hersekzade Ahmet Paşa Camii

Hersekzade Ahmet Paşa Camii

Veziriazam Hersekzade Ahmet Paşa nın Aralık 1511 tarihli vakfiyesinden, bu caminin Hersekzade tarafından 1511 yılı veya öncesinde yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Caminin harimi, 12x12m. ebadında...

Doğa Tarım Zirai Merkez Ofis

Doğa Tarım Zirai Merkez Ofis

Satın Alma Ofisleri Doğa Zirai Merkez Ofis Büyük Camii Mahallesi Namazgah Geçidi No 18 (PTT Karşısı) Keşan EDİRNE T: +90 284 714 3555 F:+90 284 714 3550 genceruslu@dogagida.com.tr T...

Gölemen Eczanesi Keşan

Gölemen Eczanesi Keşan

Trafik Bölge İstasyonu Keşan

Trafik Bölge İstasyonu Keşan

 

İletişim

Ad :
Tel :
E-mail :
2 + 2 = ? :
Mesaj :